2008 Symposium Sculptures http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/ 2008 Symposium Sculptures THIS by Dan Archer http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868484 16868484 Are You Sirius ? by Hiroshi Miaychi http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868485 16868485 PERSEPHONE by Kevin Free http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868511 16868511 POORT by Lode Tibos http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868512 16868512 A Memory of the Keyhole By Omar Toussoun http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868513 16868513 n+1608 by Patrice Belin http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868514 16868514 SPROUT by Roger Loos http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868515 16868515 GAIA -(GAEA) by Viktor Kalinowski http://www.barossasculpturepark.com/apps/photos/photo?photoID=16868516 16868516